Vores persondataretlige team besidder en unik erfaring. Vores team har en høj grad af kommerciel forståelse, et indgående kendskab til myndighedernes praksis samt omfattende erfaring med hands-on-implementering af projekter. På de punkter adskiller vores team sig markant i forhold til konkurrenterne på markedet.

Vi leverer løsninger, der er direkte anvendelige for vores klienter. Det betyder, at vi bistår klienten i samtlige faser af et projekt - lige fra opstartsfasen til identifikation af en problemstilling, analyse, vurdering, implementering samt opfølgning og kvalitetssikring. Vi holder vores klienter orienteret om nyheder i markedet og relevant lovgivning.

Vi er den bedste samarbejdspartner for klienten, fordi vi tilbyder en "fuld pakke" af rådgivning om de persondataretlige regler og om operationel compliance - det er vi de eneste i Danmark, som tilbyder. Vi hjælper med at tilrettelægge strategisk planlægning i forhold til persondata, og vi rådgiver om enkeltstående problemstillinger, leverer aftaleudkast og udarbejder compliance-programmer, der kræver indgående kendskab til virksomhedens processer.

Brancheindsigt

Vi har særlig stor indsigt inden for Life Science og den finansielle sektor, der begge er præget af omfattende regulering. Vores team har gennem en længere årrække rådgivet virksomheder inden for de to brancher om persondataret, og vi har opnået stor indsigt i de kommercielle, strategiske og juridiske spilleregler, som virksomheder i disse brancher er underlagt. Derudover råder teamet over medarbejdere, der har praktisk erfaring med compliance i finansielle virksomheder.

Persondataretligt Forum

For at følge, analysere og understøtte udviklingen af persondataretten har Plesner lanceret Persondataretligt Forum. Formålet er at skabe et uformelt rum, hvor praktikere og teoretikere mødes for at opnå ny viden og inspiration og drøfte de seneste udviklinger, udfordringer og problemstillinger inden for området.

Forummet består af en række kurser og arrangementer, hvor der sættes fokus på grundlæggende og aktuelle spørgsmål inden for persondataretten.

Læs mere

Plesner GDPR e-learning

Plesner har lanceret markedets mest enkle og professionelle e-learning program, som effektivt giver medarbejdere de rette kompetencer til at håndtere persondata i praksis.

Læs mere

Certifikat i persondataret

I forlængelse af de skærpede krav i persondataforordningen udbyder uddannelsen "Plesner Certifikat i Persondataret".

Certifikatet er tilrettelagt med henblik på at sikre, at deltagerne opnår det kompetenceniveau, der er nødvendigt for at kunne bestride posten som DPO. Certifikatet kan også med fordel opnås af andre, der skal varetage en væsentlig rolle i forbindelse med organisationens arbejde med persondata-compliance, eller som blot ønsker en detaljeret indføring i forordningens regler.

Læs mere

Whistleblower hotline

Plesners whistleblower hotline er til brug for vores klienters håndtering af indberetninger om alvorlige forseelser eller mistanke herom. Whistleblower hotlinen kan anvendes af alle typer virksomheder, organisationer samt offentlige institutioner. Whistleblower hotlinen er en tjeneste uden fast abonnement, hvor der kun afregnes i tilfælde af konkrete indberetninger.

Læs mere

LegalHub Persondata

Plesner har i 2019 lanceret den digitale platform LegalHub Persondata. Platformen gør det nemmere for alle, der arbejder med GDPR og persondataret, at udføre deres daglige opgaver og holde sig fagligt opdateret.

Læs mere

Ratings

  • Within Data Privacy and Data Protection, Plesner is a first tier firm (2020)

Vores eksperter

Seneste nyt om Persondata

Læs alle insights om Persondata