Skatter og Afgifter - Økonomisk coronavirus-hjælpepakke

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Pakken går i hovedtræk ud på forlængelse af frister for betaling af skatter og for -indgivelse af selvangivelse. Endvidere giver pakken danskere mulighed for at bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer i Danmark.

Forlængelse af frister

  • Forlængede betalingsfrister for A-skat, B-skat og AM-bidrag
  • Forlængede momsbetalingsfrister for både store og små virksomheder
  • Nedsættelse af selskabsskattebetaling, hvis forventning om faldende indtjening

Udskydelsen af betalingsfristen er dog først gældende for april og omfatter således ikke betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts, hvor betalingsfristen er den 31. marts 2020 for store virksomheder og den 14. april 2020 for små og mellemstore virksomheder.

Skatteministeriet har meddelt, at virksomheder, der er pålagt at holde lukket, og som betaler marts-raten for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for sent, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer som følge af de ekstraordinære omstændigheder. Det gælder f.eks. restauranter, frisører, indkøbscentre, biografer, kropsplejeklinikker m.fl.

En nærmere beskrivelse af muligheden for at søge om fritagelse for renter og gebyrer kan læses på Skatteministeriets hjemmeside:
"Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer"

Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det gælder således:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020. 

Skattestyrelsen har oprettet denne hjemmeside om hjælpepakken.
Den opdateres løbende.

Virksomheder har også mulighed for at kontakte Skattestyrelsen via telefon på telefonnummer 72 22 12 39 og få svar på de typiske spørgsmål om regeringens hjælpepakke. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 9-18.

Udenlandsk indregistrerede køretøjer
Derudover er det fra den 1. april til og med den 31. maj 2020 undtagelsesvist tilladt for danskere at bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer til at komme hjem til Danmark. Før et udenlandsk indregisteret køretøj anvendes i Danmark, skal Motorstyrelsen underrettes om, hvilken dag kørslen i Danmark finder sted på www.skat.dk/motor-udland

Køretøjet må kun bruges direkte fra grænsen og til førerens bopæl, og køretøjet skal være ude af landet igen senest den 31. december 2020.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force