Vi arbejder dedikeret på at være ubestridt markedsleder og det foretrukne valg for de mest krævende klienter, når deres væsentlige aktiver er i spil, og de har brug for rådgivning særligt i forbindelse med større transaktioner, strategisk-juridiske problemstillinger og kompleks konfliktløsning.

Rådgivning

Vi yder løbende juridisk rådgivning til vores virksomhedsklienter. Vores rådgivning er af højeste juridiske kvalitet, og vi er særligt fokuserede på at forstå den forretning, som vores klienter driver og tilpasse vores rådgivning hertil. Vi leverer strategisk rådgivning, hvor kernen er at identificere muligheder og risici i tæt samarbejde med klienten og derved opnå den optimale løsning. Vores klienter har ofte interne juridiske rådgivere, som vi yder rådgivning i tæt samarbejde med. Vi arbejder ud fra en kompromisløs team-tilgang, som betyder, at vores relevante specialister bliver inddraget, så sagen løses rigtigt og på den for klienten mest optimale måde.

Konfliktløsning

Vi har meget langvarig erfaring med konfliktløsning (Dispute Resolution) og fører ofte de største og mest komplekse sager. Vores klienter tæller adskillige førende danske og internationale virksomheder - inden for de seneste år har vi f.eks. varetaget konfliktløsning for over 75 % af de danske C20-virksomheder. Vi har spidskompetence inden for stort set alle specialer, hvor procedure er afgørende: Ansættelsesret, bank- og finansieringsret, entrepriseret, forsikringsret, IP-ret, konkurrenceret, miljøret, produktansvar, revisoransvar samt skatteret. Fra start til slut i en sag samarbejder vi tæt med klienten om at lægge strategien for sagens førelse. Internt samler vi systematisk viden om procedure og konfliktløsning på tværs af vores specialer. Vores erfaring med retssagsbehandling og procedure gør os til et naturligt valg - også til større sager, der kræver kompetence inden for flere forskellige specialer.

Transaktioner

Enhver større virksomheds- og ejendomstransaktion kræver omfattende specialistviden, teamwork, stort overblik og ikke mindst stor erfaring - både i relation til de juridiske og de kommercielle aspekter af transaktionen. Vores position i markedet som en særligt efterspurgt transaktionsrådgiver er et resultat af et fast fokus på at være markedsledende på disse parametre, og vi har som mål altid at levere den mest værdiskabende rådgivning skræddersyet til den enkelte klient og transaktion. Vi stræber efter at levere juridisk, taktisk og kommerciel rådgivning, der på alle måder lever op til internationale standarder, og vi sammensætter altid et nøje udvalgt team tilpasset vores klienters specifikke behov. Når en transaktion kræver det, kan vi i kraft af vores størrelse og bredde altid hurtigt tilpasse vores team og inddrage nye specialister i nødvendigt omfang, og vi har stærke relationer til udlandet, som vi trækker på, når en transaktion kræver det. Vi arbejder dynamisk og altid med stort fokus på klientens interesser i den konkrete situation, og vi udfordrer løbende sædvanlig vanetænkning i forbindelse med transaktionsrådgivning.

Seneste insights

Flere insights