Franchising har oplevet en kraftig vækst i Danmark gennem de seneste årtier, især inden for de sidste par år. Dette skyldes flere forhold; både at en række udenlandske franchisekoncepter er ved at vinde indpas i Danmark, og at danske virksomheder har udvidet deres aktiviteter i og uden for Danmark via etablering af franchisesystemer. Inden for de sidste par år har store franchisekoncepter som Starbucks Coffee, Carl’s Jr. Restaurants, Dunkin’ Donuts, Pizza Hut, TGI Fridays og KellyDeli (Sushi Daily) etableret franchiseenheder i Danmark.

Der findes ikke nogen specifik lovgivning, som fastlægger særlige regler vedrørende franchising i Danmark. Det betyder, at alle spørgsmål vedrørende franchiseaftaler er reguleret af dansk rets almindelige regler. Den danske aftalelov og de almindelige aftaleretlige principper finder anvendelse i forhold til franchiseaftaler. Det overordnede princip i dansk aftaleret er princippet om aftalefrihed (det vil sige, at parterne frit kan bestemme, hvad deres aftale skal indeholde).

Udarbejdelsen og implementeringen af en franchiseaftale kan imidlertid være reguleret af forskellige ufravigelige danske lovregler. Navnlig bl.a. konkurrenceloven, markedsføringsloven, erhvervslejeloven, produktansvarsloven, købeloven, lov om behandling af personoplysninger og renteloven, kan begrænse parternes handlefrihed. Der findes derfor en lang række ufravigelige regler, man skal være opmærksom på ved forhandling og udarbejdelse af en franchiseaftale.

Franchising er et fokusområde for Plesner, og vi har betydelig erfaring med forhandling og udarbejdelse af franchiseaftaler, dansk og EU konkurrenceret i forhold til franchiseaftaler, samt etablering af franchisesystemer i Danmark.

Partner Jacob Ørskov Rasmussen har bidraget til en række internationale værker vedrørende franchising, herunder bidraget med et kapitel om franchising i Danmark til Franchise Law Review, 1-8. udgave og har også bidraget med et kapitel om franchising i Getting the Deal Through - Franchise 2015.Jacob er desuden udpeget af International Distribution Institute (idiproject.com) som "country expert" i forhold til franchising i Danmark. Derudover er Jacob medlem af ABAs (American Bar Association) Forum on Franchising.

WHO'S WHO LEGAL Franchise udpegede i 2017 og 2018 Jacob som "Leading Franchise Lawyer"

Highlights

Plesner har blandt andet været involveret i franchiseaftaler i forhold til følgende franchise systemer:

  • Starbucks Coffee
  • Carl's Jr., KellyDeli (Sushi Daily)
  • Pret A Manger
  • Joe & the Juice
  • Flying Tiger Copenhagen
  • Skousen
  • Gorms Pizza
  • Gucci
  • Berlitz

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Læs alle insights om Selskabsret og Commercial Contracts