Plesner rådgiver om alle dele af erhvervsstrafferetten i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, herunder om nødvendigt ved at repræsentere klienten som forsvarer.

Siden finanskrisen har dansk erhvervsliv oplevet en øget og skærpet regulering inden for områder som det kapitalmarkedsretlige område (værdipapirhandelsloven, markedsmisbrug, insiderhandel, kursmanipulation mv.) og konkurrenceret (karteller, prisaftaler mv.), skat, persondata og international handel.

De regler, som erhvervslivet skal overholde, indeholder mulighed for stadigt øgede sanktioner. Ikke kun økonomiske, men også strafferetlige sanktioner. Den seneste udvikling både i Danmark og internationalt er udtryk for en intensivering af fokus - også på retshåndhævelse - fra myndighedernes side med bøder og straf til både virksomheder og deres ledelser.

Myndighedernes skærpede fokus på håndhævelse gør det nødvendigt at kunne supplere med den særlige strafferetlige og -processuelle ekspertise - ikke bare om reglernes anvendelse - men i særdeleshed også om myndighedernes konkrete ageren ved førelsen af disse straffesager.

Plesners kompetencer inden for erhvervsstrafferet bunder i en kombination af erfaring fra anklagemyndigheden, SØIK, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og en bred vifte af specialiserede kompetencer. Ved tilknytningen af tidligere vicestatsadvokat Hans Fogtdal fra SØIK og hans betydelige indsigt i myndighedernes arbejdsform og ageren har Plesner et vigtigt aktiv.

Plesners team består ud over Hans Fogtdal af højt kvalificerede og erfarne jurister med mulighed for anvendelse af en række af de førende eksperter inden for de forskellige særlovsområder.

Plesner rådgiver herunder også om anti-korruption og anti-hvidvask. Vi baserer vores rådgivning på et indgående kendskab til den stadig mere komplekse og detaljerede lovgivning og myndighedernes konkrete ageren.

Med mangeårig erfaring i undersøgelse af omfangsrige, komplicerede og ømtålelige forhold i virksomheder i alle størrelser, herunder af afdækning af økonomisk kriminalitet eller andre uregelmæssigheder, kan Plesner desuden sikre, at der er mulighed for at gennemføre en diskret, professionel og effektiv intern advokatundersøgelse, således at virksomhedens fortsatte drift sikres.

Vores partnere

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Læs alle insights om erhvervsstrafferet