Den danske havnelov bør ændres

En tidsvarende havnelov er afgørende for, at de danske havne kan fungere optimalt som infrastruktur-knudepunkter i en konkurrencedygtig sø- og landtransport. Hvis havneloven forsat skal være en god ramme for erhvervshavnenes organisering og drift, er det nødvendigt med en række justeringer. Det vurderer advokat, partner Niklas Korsgaard Christensen, der netop har offentliggjort en kronik om emnet.

Flere erhvervshavne i dag er blevet større infrastruktur-centre, hvor også industrier flytter til for at opnå fordelene ved nærhed til søtransporten.

Havneloven bør ikke være til hinder for, at erhvervshavnene kan udvikle sig til egentlige transportcentre, hvor mangeartede services kan tilbydes til havnenes brugere. I den nuværende havnelov er indført forskellige begrænsninger for en sådan udvikling, skriver Niklas Korsgaard Christensen i sin kronik, der er blevet offentliggjort på kommunen.dk

Læs hele kronikken "Tid til en ny havnelov".

Niklas Korsgaard Christensen rådgiver løbende bl.a. danske havne og havneaktører og har bl.a. for nyligt udgivet bogen "Havneloven med kommentarer" på DJØFs forlag.

Læs mere om udgivelsen her.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution