Lov om ansættelsesklausuler er netop blevet vedtaget

Forslag til lov om ansættelsesklausuler, der blev fremsat af beskæftigelsesministeren den 7. oktober 2015, er blevet behandlet og vedtaget af Folketinget den 10. december 2015.

Den 18. november 2015 afgav Beskæftigelsesudvalget en betænkning, som indeholdt en række ændringsforslag til lovforslaget. Disse blev dog forkastet og lovforslaget er således endeligt vedtaget uden ændringer.

Den nye lov om ansættelsesklausuler gælder for alle klausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere. De hidtidige og mere lempelige regler gælder således for alle aftaler indeholdende ansættelsesklausuler, der indgås før denne dato.

Virksomhederne bør således opdatere alle standard ansættelseskontrakter, således at disse bringes i overensstemmelse med de nye regler. I den forbindelse er det også vigtigt at huske, at 70 års-reglen i funktionærloven er ophævet ligeledes med virkning fra 1. januar 2016. Fra dette tidspunkt vil det således ikke længere være muligt at opretholde individuelle aftaler om, at medarbejdere automatisk skal fratræde, når de fylder 70 år. Sådanne bestemmelser skal dermed udgå af ansættelseskontrakterne inden den 31. januar 2016.

Læs vores tidligere omtale af lovforslaget til lov om ansættelsesklausuler.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret