Aftale om pant i grænsehandlen

Advokat, partner Søren Stenderup Jensen er forfatter til en artikel i det seneste nummer af International Law Office (ILO) - Environmental & Climate Change. Artiklen omhandler en ny aftale mellem Tyskland og Danmark vedr. pant på dåser og flasker købt i tyske grænsebutikker.

Folketinget bakkede i slutningen af maj op om en aftale med Tyskland vedrørende pant på flasker og dåser købt i tyske grænsebutikker. Aftalen skal sikre, at flasker og dåser fra grænsehandlen i højere grad genbruges, i stedet for som nu i mange tilfælde at ende som almindeligt affald. 

Er der pant på flasker og dåser returneres de i 9 ud af 10 tilfælde til genbrug. Introduktionen af pant forventes derfor at kunne få stor miljø- og klimamæssig betydning, da det forhåbentlig vil betyde at færre flasker og dåser efterlades i miljøet, og der skal bruges færre ressourcer til udvinding af aluminium til fremstilling af dåser. 

Søren Stenderup Jensen gennemgår i artiklen de nærmere detaljer i aftalen med Tyskland samt forventninger til implementeringsforløbet.
 
Læs artiklen "Agreement on deposits on drink cans and bottles bought in German border shops"

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution