Jimmy Skjold Hansen

advokat (L), partner, LL.M.

Jimmy Skjold Hansen er partner i vores team for Dispute Resolution.

Jimmy beskæftiger sig udelukkende med behandling af rets- og voldgiftssager og har særligt fokus på internationale, kommercielle voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet i København (DIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), International Chamber of Commerce i Paris (ICC) og London Court of Arbitration (LCIA).

Derudover fokuserer Jimmy navnlig på grænseoverskridende erstatningssager i forbindelse med konkurrencelovsovertrædelser. Endelig har Jimmy erfaring med behandling af internationale investeringsvoldgiftssager - dvs. tvister mellem investorer og værtsstater - efter ICSID- og UNCITRAL-reglerne samt førelse af sager for Den Internationale Sportsdomstol (CAS) m.v.

Som en af meget få danske advokater har Jimmy specialiseret viden og erfaring fra udlandet omkring løsning af konflikter mellem virksomheder fra forskellige lande og mellem virksomheder og stater m.v. Han har bl.a. en LL.M. (Master of International Dispute Settlement) fra Genève i Schweiz, der er et af de centrale steder for international konfliktløsning på verdensplan.

Jimmy har også arbejdet på advokatkontor i Schweiz, hvor han bl.a. har bistået velansete voldgiftsdommere med behandling af betydningsfulde voldgiftssager indenfor bl.a. fødevarer, vedvarende energi samt olie-, gas- og mineindustrierne.

Highlights

  • Skaugen Group - advokat for I.M. Skaugen SE (Norge) med koncernselskaber i en række voldgiftssager (ICC og Voldgiftsinstituttet) og retssager vedrørende bl.a. erstatningskrav i relation til køb af skibsdieselmotorer til brug for Skaugens skibe til transport af flydende gas
  • Morgan Stanley og Carnegie - advokat for investeringsbankerne Morgan Stanley (U.K.) og Carnegie (Danmark/Sverige) i forbindelse med retssager vedrørende krav om erstatning fra investorer i relation til konkursen i OW Bunker A/S
  • Danfoss - advokat for Danfoss A/S (Danmark) i relation til Refrigeration Compressors sagen (EU konkurrenceret) og relaterede erstatningssager ved domstole i en række jurisdiktioner i og uden for Europa
  • Siemens Wind Power - advokat for Siemens Wind Power A/S (Danmark) i forbindelse med en ad hoc voldgiftssag i Danmark og en parallel retssag i Frankrig vedrørende en kommerciel tvist med en forretningspartner
  • Virksomhedskøb (M&A) - advokat for en global føde- og drikkevare virksomhed i forbindelse med en voldgiftssag ved Voldgiftsinstituttet mod sælgerne af et target selskab vedrørende garantibrud (værdi ca. DKK 300 mio.)
  • Virksomhedskøb (M&A) - advokat for et globalt energiselskab i forbindelse med UNCITRAL/LCIA voldgiftssager mod sælgeren af et target selskab vedrørende betingelserne for closing af transaktionen (værdi ca. DKK 100 mio.)
  • Private Equity - advokat for en global private equity virksomhed i forbindelse en voldgiftssag ved Voldgiftsinstituttet vedrørende krav i relation til en earn-out model (værdi over DKK 250 mio.)

Ratings

  • Jimmy Skjold Hansen is recommended and listed as a "Next generation lawyer" as regards Dispute Resolution (2019)

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution