Victoria Grevit Eriksen

advokat (L), director

Victoria Grevit Eriksen er director i vores team for Insolvens og Rekonstruktion, der håndterer de største og mest komplekse konkurser og rekonstruktioner i Danmark.

Victoria beskæftiger sig primært med insolvens- og rekonstruktionsret og har en bred erfaring med behandling af alle aspekter i relation hertil. Hun arbejder således særligt med behandling af konkursboer, finansielle rekonstruktioner af kriseramte virksomheder, solvente likvidationer og akkordforhandlinger. Endvidere varetager hun også tvangsauktionssager.

Victoria har behandlet mange, større og mindre konkursboer samt rekonstruktioner af både national og international karakter, og hun har derfor stor erfaring med den praktiske konkurs- og rekonstruktionsbehandling, hvilket er en væsentlig forudsætning for rådgivning vedrørende nødlidende engagementer og virksomheder.  Victoria arbejder også med formueretlige- og selskabsretlige problemstillinger og yder rådgivning i forbindelse hermed.

Victoria er certificeret insolvensadvokat hos Danske Insolvensadvokater og har retssagserfaring og møderet for Landsretten.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

læs alle insights om insolvens og rekonstruktion