Thomas Ladegaard Petersen

advokat

Thomas Ladegaard Petersen er advokat i vores team for Dispute Resolution.

Thomas beskæftiger sig primært med forberedelse og forhandling af rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt med erstatnings-, aftale- og entrepriseret i bred forstand samt arbejdsskadesager.

Endvidere har Thomas erfaring med selskabsretlige tvister, herunder sager om ejerkonflikter og M&A-tvister.

Derudover underviser Thomas i kandidatfaget Civilprocesret på Københavns Universitet.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution