Nikolai Dokkedahl

advokatfuldmægtig

Nikolai Dokkedahl er advokatfuldmægtig i vores team for IP-ret og Life Science.

Nikolai beskæftiger sig primært med håndhævelse af patent- og kendetegnsrettigheder, herunder blandt andet i forbuds- og bevissikringssager. Nikolai arbejder desuden med sager om erstatning for krænkelse af immaterielle rettigheder. 

Endvidere rådgiver Nikolai om regulatoriske spørgsmål vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr samt om kontraktretlige forhold ved licensaftaler, teknologioverførsler og forsknings- og udviklingsaftaler.

Nikolai forventer i 2019 at færdiggøre HD 2. del i International Business ved Copenhagen Business School.

Som medlem af Plesner Employer Branding-udvalg bidrager Nikolai til den løbende rekruttering og talentudvikling i Plesner.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret