Mette-Marie Henrichsen

advokat, director

Mette-Marie Henrichsen er director i vores team for IP-ret og Life Science.

Mette-Marie har erfaring inden for håndhævelse af varemærke-, patent- og ophavsrettigheder samt markedsføringsret, herunder blandt andet forbuds- og bevissikringssager.

Mette-Marie rådgiver herudover klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer og kosttilskud. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om salg og markedsføring, priser, substitution og sundhedspersoners tilknytning til pharma- og medicovirksomheder. Herudover yder Mette-Marie rådgivning om forhold vedrørende off-label rekommandation af lægemidler samt om parallelimport af lægemidler og medicinsk udstyr.

Desuden har Mette-Marie erfaring med aftaler inden for IP og Life Science området, herunder Confidentiality Agreements og Material Transfer Agreements. 

Seneste nyt om IP-ret

læs alle insights om ip-ret