Lise Høy Falsner

advokat (H), partner

Lise Høy Falsner er leder af vores team for Ansættelses- og Arbejdsret.

Lise har massiv erfaring med ansættelses- og arbejdsret og rådgiver private, offentlige, halvoffentlige virksomheder, herunder om bl.a. omstruktureringer, masseafskedigelser, overenskomstfortolkning, arbejdstidsregler, EU-retlig regulering og antidiskriminationsregler. 

Den store erfaring med rets- og voldgiftssager gør Lise til en efterspurgt advokat til at føre ansættelses- og arbejdsretlige sager ved landsretterne, Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift.

Herudover rådgiver Lise om offentligt ansatte, herunder tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, varetager advokatundersøgelser om medarbejderforhold og virker som voldgiftsdommer inden for ansættelses- og arbejdsret.

Lise har omfattende undervisningserfaring og er en populær foredragsholder til kurser og konferencer om ansættelsesret.

Highlights

Lise har fra 1997-2020 ført en række principielle højesterets- og landsretssager samt faglige voldgiftssager om medarbejdere, herunder om offentligt ansattes retsforhold.

  • Kommune - repræsenteret kommune i en principiel sag for Østre Landsret 2017 vedrørende påstået aldersdiskrimination
  • Erhvervsakademier - repræsenteret erhvervsakademi i en sag om forældelse, først for byretten og derefter for Østre Landsret i 2017
  • Erhvervsskoler - repræsenteret flere erhvervsskoler i sager bl.a.  for Ligebehandlingsnævnet i 2015-2019 vedrørende påstået overtrædelse af forskelsbehandlingsloven
  • Virksomhedsoverdragelsesloven og udbud - sag i Østre Landsret i 2016 om ordregivers ansvar i forbindelse med udlicitering
  • Højesteretssag - sag i Højesteret i 2015 om ligebehandling og om arbejdsgiverens adgang til medarbejders emails
  • Tjenestemandsretten - sager i august 2015 og januar 2016 om klassifikationsregler for tjenestemænd
  • Universitet - repræsenteret universiteter i 2018 i retssag om afskedigelse af flexjobber
  • Privat virksomheder - repræsenteret private virksomheder i en lang række rets- og voldgiftssager om ansættelsesret i perioden 2011-2020

Ratings

  • Lise Høy Falsner is recommended as regards Employment (2021) 

  • Lise Høy Falsner is ranked as a leading individual as regards Employment. Lise Høy Falsner is ranked due to increased visibility in the Danish employment market, attracting particular praise for her litigation skills. She assists clients with employment disputes, collective bargaining agreements and mass redundancies. (2021)
  • Lise Høy Falsner is recommended as regards Employment by Legal 500 (2020)

  • Lise Høy Falsner is listed as a recommended expert with respect to Labour & Employment (2020)

  • Lise Høy Falsner is recommended as regards Employment (2019) 

  • Lise Høy Falsner is recommended as regards Employment. Under the joint leadership of "very skilled" Henriette Stakemann and "sharp and pragmatic" Lise Høy Falsner, Plesner handles the employment aspects of transactions, as well as incentive schemes, collective redundancies and terminations. (2018) 

  • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits. (2017)

  • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits - Labour & Employment. (2016)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Læs alle insights om ansættelses- og arbejdsret