Lise Aaby Nielsen

advokat, director

Lise Aaby Nielsen er specialist inden for udbudsret.

Lise har indgående erfaring med rådgivning af såvel ordregivende myndigheder som tilbudsgivere om alle forhold inden for EU- og dansk udbudsret.

Lise rådgiver ordregivende myndigheder i forbindelse med udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsprojekter. Hun rådgiver i og om alle faser af en offentlig udbudsproces, herunder bistår med fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbuddet, herunder evaluering af indkomne ansøgninger/tilbud samt underretning af tilbudsgiverne.

Lise rådgiver tilbudsgivere i forbindelse med deres deltagelse i udbud, herunder om forståelse af udbudsmaterialet, udarbejdelse af ansøgninger om prækvalifikation og tilbud, herunder tilbudsstrategi og tilbudsoptimering.

Lise har endvidere stor indsigt i og erfaring med håndteringen af de problemstillinger, der kan opstå i forlængelse af en udbudsproces, herunder håndteringen af senere behov for ændringer af den udbudte kontrakt, behandling af aktindsigtsanmodninger samt førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud/domstolene. Lise bistår såvel ordregivende myndigheder som tilbudsgivere i forbindelse med sager ved Klagenævnet for Udbud/domstolene og har bistået i flere sager, herunder om komplekse udbudsretlige problemstillinger.

Lise rådgiver om udbud indenfor alle brancher, men har særlig erfaring med udbud inden for pharma- og medicoindustrien, udbud af infrastrukturprojekter, entrepriseudbud, IT-udbud samt udbud indenfor energi- og forsyningssektoren (sidstnævnte bl.a. fra sin udstationering i Ørsteds juridiske afdeling). Lise har derudover særlig erfaring med rådgivning om den delegerede bygherremodel og har bistået flere af private bygherrer med forberedelse og gennemførelse af udbud.

Lises erfaring med rådgivning af såvel ordregivende myndigheder som tilbudsgivere er en væsentligt fordel, da Lise derved har kendskab til de udbudsretlige "faldgrupper" for begge parter og derfor i sin rådgivning kan identificere og foregribe de mulige konflikter, der kan opstå under et udbud og aktivt sikre, at udbuddet forløber hensigtsmæssigt i alle faser.

Lise har omfattende undervisningserfaring, herunder fra sin tid som ekstern lektor på Københavns Universitet, og afholder jævnligt kurser om udbudsret enten som åbne seminarer om nye regler og praksis eller som klientmålrettede workshops, der er skræddersyet klientens konkrete behov.

Endelig har Lise opnået en Post Graduate Diploma i "Public Procurement Regulation in the EU and in its Global Context" fra King's College of Law (bestået med "disctinction"), som har givet Lise yderligere indsigt i udbudsreglerne, herunder fra et internationalt perspektiv.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb