Jonas Per Nielsen

advokat, manager

Jonas Per Nielsen er højt specialiseret i generationsskifte samt bobehandling generelt og har således et indgående kendskab til de komplicerede skatte- og afgiftsregler, der gælder på området.

Jonas har i sin tid hos Plesner forestået behandlingen af en række større dødsboer og har herigennem stor erfaring med den praktiske skiftebehandling, der er en forudsætning for rådgivningen vedrørende generationsskifter, samt udarbejdelse af testamenter og ægtepagter.

Udover rådgivning vedrørende generationsskifte har Jonas erfaring med behandling af konkursboer.

Ved siden af arbejdet som advokat har Jonas undervist i procesret på Københavns Universitet, ligesom han har en fortid som dommerfuldmægtig, senest ved Sø- og Handelsretten i København.

Derudover er Jonas tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

læs alle insights om insolvens og rekonstruktion