Jacob Falsner

advokat (L), senior counsel, ph.d.

Jacob Falsner er senior counsel i vores team for Ansættelses- og Arbejdsret, hvor han rådgiver generelt om ansættelsesretlige forhold.

Jacob beskæftiger sig primært med de internationale aspekter af og EU-rettens indvirkning på dansk arbejdsret. Specialeområdet omfatter blandt andet ind- og udstationering af arbejdskraft, arbejds- og opholdstilladelser, social sikring, de internationale privatretlige problemstillinger m.fl.

Jacobs specialeområde omfatter endvidere de arbejdsretlige aspekter, som hører under den kollektive arbejdsret. Jacob har desuden stor erfaring med de ansættelsesretlige aspekter, der knytter sig til private pensionskasser og rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser, herunder in- og outsourcing processer.

I forhold til de arbejdsretlige rammer, som finder anvendelse inden for offshore-branchen, har Jacob en særlig viden. Det gør sig tillige gældende i relation til den midlertidige/atypiske arbejdskraft. Primo 2016 er Jacob således blevet tildelt ph.d.-graden for sit erhvervs-ph.d.-projekt "Den europæiserede vikar", som afdækker de ansættelsesretlige aspekter af vikarbureauansatte vikarers arbejde i Danmark.

Highlights

  • Offshore-branchen - ansættelsesretlig rådgivning til virksomheder i offshore-branchen i forbindelse med deres drift i danske havne og farvande, herunder rådgivning om arbejdstid, skifteholdsarbejde, arbejds- og opholdstilladelser m.v.
  • Zoetis Inc. - ansættelsesretlig rådgivning (360 grader) i forbindelse med selskabets køb af det danske biotekselskab Scandinavian Micro Biodevices, herunder rådgivning ved forhandlingerne om de ansættelsesretlige aspekter
  • Shell - ansættelsesretlig rådgivning om overdragelse af pensionsforpligtelserne fra A/S Dansk Shells to pensionsfonde til et fransk forsikringsselskab

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Læs alle insights om ansættelses- og arbejdsret