Ellen Skodborggaard

advokat, senior counsel

Ellen Skodborggaard er senior counsel i vores team for Dispute Resolution og arbejder med særlig fokus på miljøret.

Ellen rådgiver om miljøretlige forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og børsnoteringer, om overdragelse og/eller projektudvikling af fast ejendom, om drift af produktions- og andre virksomheder, om jordforureningssager, om CO2-lovgivningen og om en række mere specielle miljøretlige reguleringer, herunder eksempelvis kemikalielovgivningen.

Derudover beskæftiger Ellen sig med planretlige forhold, med dispensationsansøgninger, fredningssager, sager på naturbeskyttelseslovens område, sager om vurdering af projekters virkning på miljøet (VVM) m.v.

Ellen rådgiver om de regulatoriske forhold inden for energi- og forsyningssektoren, om transportinfrastruktur i forhold til Nordsøproduktionen og om etablering og overdragelse af vindmøller.

Ellen Skodborggaard har desuden betydelig erfaring med førelse af retssager samt klagesager for administrative råd og nævn.

Endelig er Ellen qua sin specialistviden medlem af en række faglige fora (Advokatsamfundets ekspertudvalg, Danske Miljøadvokater (formand), regeringens ekspertudvalg for ekspropriation (2017/2018) o.a.).

Ratings

  • Ellen Skodborggaard is recommended as regards Environment by Legal 500 (2020)

  • Ellen Skodborggaard is recommended as regards Environment (2019)

  • Ellen Skodborggaard is recommended as regards Environment. Ellen Skodborggaard is praised for her "excellent skills in administrative and environmental litigation law matters". (2018)

  • Ellen Skodborggaard is listed as an expert with respect to Environment. (2017)

  • Ellen Skodborggaard is recommended as regards Environment. (2017)
  • Ellen Skodborggaard is listed as an expert with respect to Environment. (2016)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution