En række europæiske lande har i 2013 underskrevet aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol ("Unified Patent Court", eller "UPC"). Efter mere end fire års forberedelse ser UPC ud til snart at blive en realitet.

UPC medfører store ændringer for patenthavere og for teknologitunge virksomheder. UPC-aftalen indebærer, at en lang række patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger frem for ved de almindelige, nationale retsinstanser. Samtidig med patentdomstolsaftalen bliver der også indført et europæisk enhedspatent, det vil sige et patent med ensartet virkning i hele EU med undtagelse af Polen, Spanien og Kroatien.

UPC skulle efter planen være startet op allerede i 2017, men projektet er blevet udskudt på grund af et søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol, hvor der stilles spørgsmål ved ordningens forenelighed med den tyske grundlov. Tyskland har derfor udskudt sin ratificering af UPC-aftalen, og tysk ratificering er en betingelse for, at ordningen kan træde i kraft.

På denne temaside kan du holde dig opdateret og finde information om UPC. 

Nyheder

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc