Vores team af eksperter har en lang tradition og betydelig erfaring med at yde rådgivning om offentligretlige forhold. Vores klienter består af børnoterede selskaber, internationale koncerner, statslige institutioner og selskaber, kommuner, kommunale forsyningsselskaber, olieselskaber, forsikringsselskaber samt små og mellemstore virksomheder.

Vi rådgiver klienter om en lang række offentligretlige forhold. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • Statsret - ekspropriation, statslige bevillingsregler, loves overensstemmelse med Grundloven, ytringsfrihed og reklamer mv.
 • Projekterings- og anlægslove - vi har stor erfaring med at rådgive statslige selskaber, der opererer i henhold til projekterings- og anlægslove
 • Forvaltningsret - reglerne om offentlige myndigheders ageren over for borgerne, som har udviklet sig kraftigt i takt med væksten i den offentlige forvaltning. Forvaltningsretten er af central betydning i sager om kommuners erstatningsansvar, kommunalret, konkurrenceret, miljøret, skatteret og en lang række andre af de retsområder, som den offentlige forvaltning er involveret i
 • Kommunalret - kommunalfuldmagtens grænser og den kommunale styrelseslov
 • Offentlighedsloven - alle spørgsmål om aktindsigt
 • Persondata i det offentlige og krav til datasikkerhed

Vores rådgivning

Vi evner at sætte os ind i og forstå vores klienters forretning og opgaver og yde en rådgivning, der skaber værdi for dem. Vores juridiske rådgivning sker med en høj grad af forståelse for den givne forretningsmæssige eller politiske virkelighed. Vi har endvidere en betydelig erfaring med førelse af retssager på det offentligretlige område og de særlige problemer, der gælder, når administrative afgørelser prøves ved domstolene.

Vores erfaring gør, at vi hurtigt kan spotte og rådgive om løsningen af et offentligretligt problem. Vores klienter roser os for at være "good value for money". Dette skyldes bl.a. en omfattende tværgående paratviden, udbredt brug at IT-værktøjer, offentlige kilder og en systematisk brug af vores allerede oparbejdede viden.

Highlights

 • Femern A/S - bistand i forbindelse med ekspropriationer og arealerhvervelser i forbindelse med bygningen af den faste forbindelse over Femern Bælt
 • Københavns Lufthavne A/S - bistand i forbindelse med tvist med Taarnby Kommune
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - medhold i den såkaldte "Farvergadesag" mod Københavns Kommune i Højesteret
 • Falck Danmark A/S - kommunalretlige spørgsmål vedrørende ambulance- og brandberedskabet
 • Odense Erhvervspark A/S - bistand i en stor ekspropriationssag

Ratings

 • Respected commercial practice which advises private companies on public law issues, particularly environmental issues and expropriation, as well as general administrative and constitutional law. Also acts for publicly owned entities and government departments. Also offers advice on regulatory issues in the insurance and utilities sectors.

  "Our first choice due to its pragmatic approach to issues, high quality counsel and delivery and responsiveness." (2017)
 • Represents a mix of local government departments in a broad range of public law cases. Offers considerable expertise within environmental, planning and energy law, and has experience of handling expropriation cases. Often engaged in large infrastructure projects for private parties, as well as advising on general administrative and constitutional law. (2015)

Vores partnere

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution