Plesner rådgiver om alle forhold vedrørende anti-hvidvask. Vi baserer vores rådgivning til de finansielle virksomheder på et indgående kendskab til den stadig mere komplekse og detaljerede lovgivning og til myndighedernes konkrete ageren.

Regeringen, Europa Kommissionen og Finanstilsynet har stor bevågenhed på hvidvaskreglerne, ikke mindst som følge af de seneste terrorangreb i Europa, Panama Papers-sagen og den generelt øgede fokus på finansielle virksomheders compliance efter finanskrisen.

Kravene til finansielle selskabers evne til at efterleve hvidvask-lovgivningen har været støt stigende, og yderligere krav er på vej. Det har skabt udfordringer for selskaber i forhold til at håndtere udgifterne og ressourceforbruget forbundet med at forebygge hvidvask og overholde hvidvask-lovgivningen.

I februar 2016 offentliggjorde Europa Kommissionen en handlingsplan for en yderligere styrkelse af kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Handlingsplanen lægger bl.a. op til visse skærpelser af fjerde hvidvaskdirektiv og en fremrykning af implementeringen af direktivet fra juni 2017 til slutningen af 2016.

Tiltaget kommer i forlængelse af en periode, hvor både de danske og de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder har været meget kritiske over for finansielle virksomheders generelle hvidvask-compliance og også har pålagt bøder i hidtil uset omfang.

Plesner har et indgående kendskab til regulering og praksis i forhold til foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering og rådgiver på alle områder i relation til foranstaltninger mod hvidvask og hvidvasklovgivningen.

Vores kompetencer inden for hvidvaskområdet bunder i en kombination af erfaring fra anklagemyndigheden og SØIK samt indgående kendskab til den finansielle sektor og Finanstilsynet.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet