Juridisk faglighed er din styrke.
Perspektiv er vores.

Du tager din passion med på arbejde. Vi giver dig plads til at udleve den.

Med et studiejob hos Plesner får du indblik i de udfordringer og problemstillinger, som erhvervsadvokaten dagligt arbejder med.

Få indblik og erfaring hos Plesner.

Stud.jur.

Du kan blive Stud.jur. hos Plesner, når du er bachelorstuderende på jurastudiet. Vi ansætter jurastuderende fra universiteterne i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Som Stud.jur. får du en fornemmelse for det juridiske arbejde på et advokatkontor. Dine opgaver tilrettelægges, så du får indblik i livet som erhvervsadvokat på et af landets førende full-service advokatkontorer. Du vil prøve kræfter med opgaver som juridisk litteratursøgning, møde i fogedretten og øvrige lettere juridiske opgaver.

Legal Intern

Du kan blive Legal Intern hos Plesner, når du er kandidatstuderende på jurastudiet. Vi ansætter jurastuderende fra universiteterne i både København, Odense, Aarhus og Aalborg.
Som Legal Intern hos Plesner får du mulighed for at afprøve livet som erhvervsadvokat. Det kræver tid og ro at komme helt ind til kernen af vores kultur og forretning, og derfor skal du have minimum 1 år tilbage af studiet, når du begynder hos Plesner.
 
Stillingen er et uddannelsesforløb med henblik på varig tilknytning, og dine opgaver bygges op, så du får en fornemmelse af, hvad en stilling som advokatfuldmægtig indebærer. Undervejs i forløbet har du mulighed for at rokere imellem vores afdelinger, så du kan prøve dig frem og finde det forretningsområde, der interesserer dig mest. Du deltager i både afdelingsmøder og andre arrangementer sammen med husets fastansatte jurister, ligesom du også har mulighed for at deltage i de kurser, som vi tilbyder vores fuldmægtige og advokater. Du indgår desuden i et tæt fællesskab med vores øvrige jurastuderende, hvilket giver dig mulighed for at opbygge nye faglige og sociale relationer.

Hvad kan vi gøre for dig?

Når du starter, tilknyttes du en specifik afdeling, partner og tutor, der følger din faglige og personlige udvikling. I løbet af din ansættelse har du mulighed for at rokere og prøve kræfter med flere af vores forretningsområder. Vores rokeringsordning er meget fleksibel, og du kan således bruge din tid hos os til at afklare, hvilket område du brænder mest for.

Fleksibilitet og arbejdstider

Som studerende arbejder du 16 timer om ugen fordelt på to dage. Er du studerende fra Aalborg eller Aarhus Universitet arbejder du dog kun 8 timer én dag om ugen, og indgår i det daglige arbejde på lige fod med husets øvrige studerende. Vi afstemmer dine opgaver med din arbejdstid og tilpasser dem til, at du er hos os én dag om ugen.  

Som Stud.jur er du timelønnet. Som Legal Intern er du på en fast månedsløn. Legal Interns fra Aarhus og Aalborg Universitet får løn for halvanden dag pr. uge.

Uanset om du er Stud.jur. eller Legal Intern, koordinerer du dine arbejdstider med de andre studerende i afdelingen, og vi tager i fællesskab hensyn til dit studie. Vi er naturligvis også fleksible i forbindelse med eksamen, og du får 4 måneders orlov, når du skal skrive speciale. Du kan både til eksamen og specialeskrivning benytte vores faciliteter, og vi støtter dig gerne med råd og vejledning undervejs.

Dit liv og din karriere

Som medspiller hos Plesner forventer vi, at du ligesom os har store forventninger til dit liv og din karriere. Og at du som udgangspunkt har høje faglige kvalifikationer, som du er villig til at udvikle i samarbejde med os. Du skal naturligvis være interesseret i erhvervslivet, og engelsk på højt niveau er et vigtigt arbejdsredskab i vores branche.

Klar til at prøve kræfter med den juridiske gerning i et af landets førende advokatfirmaer?

Hvis du er bachelor- eller kandidatstuderende med et højt fagligt niveau og et stort personligt engagement, hører vi gerne fra dig.

Lær os at kende   
 Se vores fuldmægtiguddannelse