Tinglysningsforum

Plesners team inden for Commercial Real Estate har taget initiativ til at opstarte et forum, der samler landets førende kræfter inden for digital tinglysning i et fagligt, kollegialt netværk. Netværket er fra 2018 drevet af Danske Advokater.

Målgruppen for det netværket er advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Formålet med netværket er først og fremmest videndeling og erfaringsudveksling, både kollegaer og brancher imellem. Læring om og forståelse for, hvor og hvordan vores brancher arbejder og samarbejder bedst muligt.

Eksterne oplæg

Tinglysningsforum vil have eksterne oplæg, som f.eks. kan være af en medarbejder fra Tinglysningsretten om konkrete problemstillinger, fra SKAT om deres tolkning af tinglysningsafgiftsloven, fra en ejendomsadministration om sikkerheder i ejer-/andelsboligforeninger, fra et landinspektørfirma om matrikulære forandringer og servitutter, fra penge-/realkreditinstitut om de forskellige pantetyper o. lign.

Derudover bliver der arrangeret besøg hos relevante samarbejdspartnere, f.eks. SKAT, Domstolene, Tinglysningsretten, brancheorganisationer banker og realkreditinstitutter mv.

Talerør

Tinglysningsforummet kan også være talerør over for eksempelvis Tinglysningsretten, SKAT og lovgivende myndighed og dermed være med til at præge arbejdsprocesser, ensretning af arbejdsmetoder, forbedringer og opdateringer af tinglysningssystemet og regelgrundlaget på området.

Netværksmøderne i tinglysningsforummet bliver holdt hver 2.-3. måned.

Danske Advokater overtager Tinglysningsforum

I forbindelse med Plesners gode samarbejde med Danske Advokater er det besluttet, at Tinglysningsforum fra 2018 er under vingerne på Danske Advokater.

Det betyder i praksis, at morgenmøderne som udgangspunkt afholdes hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V, fra kl. 8.00-10.00.

Der vil blive opkrævet et årligt kontingent på kr. 1.500 ekskl. moms, der dækker omkostningerne ved facilitering af morgenmøderne. 

Herudover vil netværket fremover drives af en styregruppe på 5-6 medlemmer af netværket, der programsætter møderne i løbet af året. Målgruppen for netværket er helt de samme som hidtil.

Vi ser frem til dette nye og spændende tiltag, som du kan læse mere om samt tilmelde dig, på Danske Advokaters hjemmeside

 

Seneste nyt om Commercial Real Estate

Commercial Real Estate