Plesners CSR-initiativer i stærk fremdrift

Plesner har netop afleveret sin tredje COP-rapport til FN's Global Compact.

COP-rapporten redegør for de fremskridt, vi har gjort i forhold til de CSR (Corporate Social Responsibility)-mål, vi satte os for et år siden inden for hvert af de fem projekter i vores CSR-program: Skoleprojektet, Student Volunteers, Medarbejdertrivsel, Kvinder og karriere samt Miljø og klima.

Plesners CSR-program er blandt de mest vidtrækkende i branchen i Danmark - læs om resultaterne i Plesners COP-rapport 2015.

FN's Global Compact

FN's Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Vi tilsluttede os i 2012 FN's Global Compact og forpligtede os dermed til årligt at rapportere om vores CSR-arbejde og om de mål, vi arbejder for at nå.

Seneste insights

Flere insights