Advokatfuldmægtig Peter Nørgaard udgiver bog om private straffesager

Advokatfuldmægtig Peter Nørgaard har udgivet bogen "Private straffesager" på forlaget Karnov Group.

Bogen, der er en revideret udgave af Peter Nørgaards ph.d.-afhandling, behandler forskellige aspekter af private straffesager i dansk ret, dvs. straffesager, hvor retsforfølgningen er overladt til private. Muligheden for privat strafforfølgning findes blandt andet inden for immaterialrettens område og vedrørende krænkelser af privatlivets fred.

Bogen fokuserer blandt andet på de processuelle problemer, det giver, når en straffesag føres af private, herunder de problemer, der er forbundet med at føre en straffesag i civilprocessens former. Herudover fokuserer bogen på, hvilken betydning det har for det offentliges retsforfølgning, at en privat på et givent område har retten til at retsforfølge en forbrydelse.

Læs omtalen af bogen.