Råstofudvinding i Grønland

Råstofindustrien forventes at blive det mest betydningsfulde erhverv i Grønland i de kommende år. Læs mere om reguleringen af området og om forholdet til dansk ret i dette nyhedsbrev.

Læs nyhedsbrev (bemærk nyhedsbrevet er på engelsk)