Ny Højesteretsdom om udstykning af erhvervsejendomme til boliger - kloaktilslutningsbidrag

Højesteret har den 14. februar 2013 afsagt en principiel dom i den såkaldte "Kolding Spildevand-sag".

Læs vores nyhedsbrev om dommen her