Plesner forstærker konkurrenceretsteam

Plesner har ansat Mogens Aarestrup Vind og Rie Paving Mortensen som en del af den seneste udvidelse af Plesners konkurrenceretsteam.

Teamet, som ledes af partner Christian Karhula Lauridsen og partner Gitte Holtsø, og som endvidere omfatter forhenværende Retspræsident for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf, består nu af 14 konkurrenceretsspecialister. Christian Karhula Lauridsen udtaler om udvidelsen:

"Det glæder os at byde Rie og Mogens velkommen. Mogens har betydelig erfaring, herunder fra international sammenhæng, og han vil helt sikkert styrke vores i forvejen stærke konkurrenceretsteam. Rie vil tilføre vores team ny bredde og vil gøre os i stand til at udarbejde endnu bedre og mere avancerede økonomiske analyser, som led i rådgivningen af vores klienter. Konkurrenceretsøkonomi er blevet en fuldt ud integreret og nødvendig del af vores rådgivning inden for eksempelvis rabatter, karteller og fusioner – særligt i strategisk vigtige sager, hvor der står meget på spil for vores klienter."

Mogens Aarestrup Vind

Mogens Aarestrup Vind, som er ansat pr. 1. januar 2011, var indtil skiftet til Plesner partner hos Eversheds. Mogens Aarestrup Vind har mere end 10 års erfaring med dansk og EU-konkurrenceret, herunder fra et længere ophold i Bruxelles. Han har tidligere rådgivet internationale og større danske virksomheder inden for blandt andet energi-, fødevare-, medicinal- og detailbranchen. Mogens Aarestrup Vind har desuden betydelig erfaring med rådgivning inden for udbudsret og regulatoriske forhold. Mogens Aarestrup Vind udtaler om sin ansættelse:

"Jeg er utrolig glad for at være blevet en del af Plesners konkurrenceretsteam, som er et af de største og mest erfarne teams inden for konkurrenceret i Danmark. Teamets meget roste faglige kompetencer og ry i øvrigt samt de højt profilerede sager, gjorde det let at vælge. Jeg håber, at jeg vil være i stand til at gøre Plesners konkurrenceretsteam endnu bedre ved at trække på den erfaring, som jeg har opnået gennem de mere end ti år, jeg har arbejdet med konkurrence- og udbudsret."

Rie Paving Mortensen

Økonom Rie Paving Mortensen (cand. polit.) er ansat pr. 1. december 2010 med henblik på at styrke konkurrenceretsteamets økonomiske kompetencer. Rie Paving Mortensen har tidligere været ansat som økonom i DONG Energy og i Konkurrencestyrelsen (nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), hvor hun primært har beskæftiget sig med konkurrenceretsøkonomiske analyser. Rie Paving Mortensen udtaler om sin ansættelse:

"Jeg er meget glad for at være blevet en del af Plesners konkurrenceretsteam. Økonomisk teori er generelt fundamentet for konkurrenceretten og gennemstrømmer i stigende grad praksis. En integrering af økonomi i den konkurrenceretlige rådgivning er blevet en nødvendighed især i store og komplekse sager, og jeg ser frem til at bidrage til denne integrering med henblik på at sikre den bedste rådgivning til vores klienter."

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst partner Christian Karhula Lauridsen på email ckl@plesner.com, telefon 33 12 11 33 eller mobiltlefon 29 99 30 83.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret