Summer University hos Plesner Svane Grønborg

En af deltagerne på PSG Summer University 2003 har offentliggjort følgende anmeldelse af kurset i bladet "Stud. Jur." nr. 4, december 2003.

SUMMER UNIVERSITY HOS PLESNER SVANE GRØNBORG.

Af Miriam Erlich-Eriksen

Det var en flok forventningsfulde studenter, der mødte op på PSGs kontor på Esplanaden i den sidste uge i sommerferien.

Forude ventede en uge, hvor de skulle deltage i det første summer university afholdt af et advokatkontor for jurastuderende.

Temaet for denne kursusuge var "Erhvervsadvokatens rolle 2003", og det skulle vise sig at blive nogle meget lærerige kursusdage med et rigt udbytte.

Alt var fra start meget velorganiseret, og kursisterne blev mødt med eget kursuslokale, kursusmappe og et gennemtænkt og veltilrettelagt program.

1.dagen bød på en velkomst ved den projektansvarlige partner. Derefter fulgte intense foredrag i hhv. insolvensret og immaterialeret. Ved insolvensret blev fokus især rettet mod rekonstruktion af kriseramte virksomheder, hvilket er interessant emne, som hovedsagligt er udeladt af de juridiske pensumbøger ved Universitet.

Immaterialeret blev belyst med fysiske eksempler på krænkelse af kommercielle rettigheder fra virkelighedens verden.

Frokosten blev indtaget i husets kantine på lige fod med alle andre medarbejdere.

Derefter fulgte det første af flere forhandlingskurser, der havde til formål at give de studerende et indblik i, hvilke metoder advokaten benytter, når denne sidder overfor en modpart. Dette blev efterfølgende prøvet af i form af konkrete opgaver, hvor de studerende skulle argumentere udfra en given parts synsvinkel.

"Arbejdsdagen" sluttede af med et hyggeligt afslappet møde med nogle af kontorets fuldmægtige og ansatte advokater til en uforpligtende snak over vin og sandwich.

Spændte mødte vi op på 2.dagen, hvor dagens program havde fokus på den for nylig fremvoksede og idag i advokatbranchen meget stærkt dominerede juridiske disciplin "mergers & acquisitions". Der blev taget udgangspunkt i projektstyring af en virksomhedsoverdragelse, der blev overdraget via auktionsproces, hvor henholdsvis købers og sælgers respektive interesser blev identificeret. Efter et fyldestgørende oplæg med talrige eksempler fra den internationale M&A verden af en af kontorets specialister, skulle kursisterne agere som hhv. køber og sælger i et rollespil.

Dette var en meget lærerig proces, der gav kursisterne en forståelse for områdets internationale tværfaglighed og dimension, samt ikke mindst den hårde arbejdsbyrde, som et advokatkontor kan belægges med i de uger, hvor en virksomhedsoverdragelse står på.

Dagen bød afslutningsvist på et besøg i "Kobbertårnet" beliggende på Amerikakaj. Dette er PSGs nye domicil, som skal tages i brug til foråret, og her fik kursisterne mulighed for at beundre udsigten fra 16.etage og det stilsikre valg af indretning.

På 3.dagen blev en af tidens varmeste trends diskuteret - Corporate Governance.

Der var indlæg fra kontorets specialister, samt fra den nyudnævnte professor i børsret ved Københavns Universitet, Jesper Lau Hansen.

Det blev til en spændende debat, der i høj grad inddrog kursisterne, og der blev defineret, fortolket og konkluderet på emnet, hvis betydning og indhold man dog stadig kunne stille spørgsmålstegn ved efter, at alle eksperterne havde talt, hvilket vidner om, at corporate governance et meget elastisk begreb.

Derudover var der planlagt et aftenarrangement, der bød på en get-together-middag i Grøften, Tivoli, hvor primært kontorets fuldmægtige, men også advokater og partnere deltog. Det blev en hyggelig aften, hvor der blev snakket, stillet og besvaret ivrige spørgsmål om livet i advokatbranchen.

Dette blev efterfulgt af en FC kamp i Parken, især til glæde for kursets mandlige deltagere, og de kvindelige deltagere, ja de fik da så sandelig også mærket stemningen.

4. og sidste dagen havde sit fokus på den fremtidige udvikling i advokatbranchen, herunder særligt med henblik på at yde vejledning til de studerende med henblik på karriereplanlægning.

Der kom en masse spændende bud herpå fra den af PSG særligt indbudte engelske gæst, foredragsholderen Alan Hodgart, der især fortalte om den internationale udvikling i advokatbranchen, hvor de store amerikanske og engelske advokatfirmaer rykker ind og overtager markedet rundt omkring i de europæiske storbyer.

Derefter blev den nationale udvikling i branchen diskuteret, hvor professor ved Københavns Universitet Mads Bryde Andersen tog udgangspunkt i, hvad advokatens rolle bør være, herunder hvilke konkrete opgaver, der bør udføres som led i hvervet, hvor det altafgørende efter hans mening var dét at møde i retten.

Endelig fik kursisterne et bud på et alternativt karriereforløb, da General Manager i Mærsk Olie & Gas A/S Martin Næsby fortalte om sin karriere efter, at han havde sagt farvel til advokatverden.

Derudover blev der givet flere kvalificerede bud på, hvad der kræves af fremtidens advokatstand, hvor eksperterne i nogenlunde enighed kom frem til følgende model; højt fagligt niveau, psykologisk flair og indlevelsesevne, evnen til at forholde sig tværfagligt, kreativitet, robusthed, samt en godt kendskab til IT og internationale forhold. Mottoet blev: specialisering er godt, men bør ikke overdrives.

Afslutningsvist blev der evalueret i fællesskab på de forgangne kursusdage, hvor der fra alle kursisternes side blev udtrykt en generel stor tilfredshed med forløbet.

Samlet set har der været tale om et enestående arrangement, som har været sammensat ud fra en spændende tilgangsvinkel; hvor mange juridiske discipliner var repræsenteret, hvor både advokater og teoretikere har holdt foredrag, og hvor konkrete advokatopgaver blev afprøvet af kursisterne.

Kursisterne er gået berigede derfra med gode minder.

PSG har ved afholdelse af "Summer University", som det første advokatkontor i Danmark, taget et fantastisk initiativ til at tilbyde de studerende en uddannelsesuge.

Dette initiativ er med stor glæde blevet hilst velkommen, og de studerende glæder sig allerede til næste sommer.