XL Insurance tillagt fuld erstatning i sag om defekte børnesikre låg

Advokat Torben Bondrop har for Sø- og Handelsretten og Højesteret repræsenteret XL Insurance (på vegne af Gerresheimer Vaerloese A/S, det tidligere Superfos Pharma Pack A/S) i en regressag inden for den farmaceutiske industri. Det lykkedes Torben Bondrop at få Højesteret til om omgøre Sø- og Handelsrettens dom, således at XL Insurance blev tillagt fuld erstatning hos Emballator Växjöplast AB.

I år 2000 leverede Emballator Växjöplast millioner af børnesikre låg til det daværende Superfos Pharma Pack A/S til emballering af blandt andet Novo Nordisks diabetes 2 medicin, Prandin. Som følge af en fejlagtigt indstillet nyindkøbt lågsamlemaskine hos Emballator Växjöplast AB var 10% af lågene beskadigede, og ca. 1,5% af disse var så beskadigede, at det ville være meget vanskeligt eller umuligt at åbne emballagen på sædvanlig måde.

XL Insurance betalte erstatning til Novo Nordisk for udgifter til ompakning, idet fejlen blev opdaget inden emballagerne blev frigivet til salg på primært det amerikanske marked. Emballator Växjöplast AB og selskabets ansvarsforsikringsselskab, Zürich Forsikring, var imidlertid af den opfattelse, at der ikke var noget at bebrejde Emballator Växjöplast AB. De ville derfor ikke erstatte XL Insurance det beløb, der var betalt i erstatning til Novo Nordisk.

Sø- og Handelsretten fandt, at der på trods af den fejlindstillede lågsamlemaskine ikke var mangler ved de leverede låg, fordi der efter Sø- og Handelsrettens opfattelse ikke var tilstrækkeligt klare aftaler mellem parterne om, hvad acceptkriteriet var for fejl ved låg.

Højesteret ændrer dom fra Sø- og Handelsretten

Højesteret fastslog derimod, at uanset at kvalitetsaftalen mellem det daværende Superfos Pharma Pack A/S og Novo Nordisk, der var tiltrådt af Emballator Växjöplast AB, ikke fastsatte udtrykkelige kvalitetskrav, var lågene behæftet med en fejl af en sådan karakter, og i et sådant omfang, at der kunne kræves erstatning, jf. købelovens § 43, stk. 3. Højesteret tillagde det i den forbindelse også vægt, at der var tale om produktion af emballage til medicinalindustrien. Indsigelser om, at det daværende Superfos Pharma Pack A/S ikke havde reklameret rettidigt og ikke havde undersøgt pre-delivery samples tilstrækkeligt, blev afvist. Endvidere fandt Højesteret ikke, at det daværende Superfos Pharma Pack A/S havde tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt, og hele det rejste erstatningskrav blev derfor imødekommet.

Ellevte sejr i Højesteret

Torben Bondrop er en af Plesners meget erfarne procedører, og det er 11. gang i træk, at Torben Bondrop vinder en sag ved Højesteret.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Torben Bondrop, gerne på tbo@plesner.com eller tlf. 33 12 11 33.