Brenntag Biosector A/S er ikke skyld i allergisk reaktion hos kalve

Advokat Torben Bondrop har for Østre Landsret og Højesteret repræsenteret Brenntag Biosector A/S og selskabets ansvarsforsikringsselskab, XL Insurance, i en produktansvarssag inden for den veterinærfarmaceutiske industri. Det lykkedes at få Højesteret til at omgøre Østre Landsrets dom, således at Brenntag Biosector A/S blev frifundet.

Den 15. november 1996 stævnede det engelske firma, Grampian Pharmaceuticals Ltd., og selskabets ansvarsforsikringsselskab Plesners klient, Superfos Biosector A/S (i dag Brenntag Biosector A/S). Brenntag Biosector A/S har i en lang årrække solgt en vaccineforstærker ved navn Quil-A til brug for vaccineproducenters fremstilling af veterinære vacciner. I 1993 ændrede Brenntag Biosector A/S fremstillingsprincip og gik fra en såkaldt kolonnemetode til en såkaldt tankmetode, hvilket – ifølge skønserklæringer indhentet, mens sagen verserede for Højesteret – medførte en forøgelse af indholdet af et stof benævnt polyvinylpyrrolidon (PVP) i den færdige Quil-A.

Sagens udspring

En leverance af Quil-A fra det første batch, produceret efter den nye tankmetode, blev solgt til Grampian Pharmaceuticals Ltd.. I modsætning til vaccine fremstillet på baggrund af tidligere batches fra før tankmetoden, som Grampian Pharmaceuticals Ltd. anførte ikke havde givet dem problemer, oplevede firmaet til gengæld uforståelige allergiske problemer med vaccine til kalve fremstillet på grundlag af leverancen fra det første batch.

Supplerende syn og skøn ved ekspert i immunologi

Grampian Pharmaceuticals Ltd. havde foranstaltet forholdsvis omfattende forsøg med kalve for at bevise deres synspunkt, men for Højesteret gjorde Torben Bondrop et stort arbejde for at så tvivl om forsøgenes validitet, blandt andet ved supplerende syn og skøn ved en ekspert i immunologi. På denne baggrund lagde Højesteret til grund, at Grampian Pharmaceuticals Ltd. ikke havde bevist, at der var årsagssammenhæng mellem ændringen i produktionsmetoden og de problemer, som Grampian Pharmaceuticals Ltd. havde oplevet. I den forbindelse lagde Højesteret også vægt på, at PVP i den farmaceutiske industri var anerkendt som et stof med meget ringe risiko for skadevirkninger. Endelig tillagde Højesteret det vægt, at Brenntag Biosector A/S' andre kunder, som inkluderer en række store veterinærmedicinalvirksomheder, ikke havde rapporteret om problemer som følge af den ændrede fremgangsmåde, på trods af en direkte henvendelse fra Brenntag Biosector A/S til de pågældende om sagen.

Frifindelsen

På denne baggrund ændrede Højesteret Østre Landsrets dom, og frifandt Plesners klient, Brenntag Biosector A/S, til stor tilfredshed for både dette selskab og dets ansvarsforsikringsselskab, XL Insurance.

Tiende sejr i Højesteret

Torben Bondrop er en af Plesners meget erfarne procedører, og det er 10. gang i træk, at Torben Bondrop vinder en sag ved Højesteret.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Torben Bondrop, gerne på tbo@plesner.com eller tlf. 33 12 11 33.