Pressemeddelelse: Sterling-forhandlingerne er lykkedes

Kuratorerne i Sterling-boet Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert, Pernille Bigaard fra Plesner og Søren Fogh fra Gorrissen Federspiel Kierkegaard har her til aften afholdt møde med Dansk Funktionærforbund i Sterling-sagen.

Efter intense forhandlinger frem til kl. 03.00 i nat mellem kuratorerne og Dansk Funktionærforbund er det nu med 1½ dages forsinkelse lykkedes at opnå enighed om de nye overenskomster for piloter og kabinepersonale, som den potentielle køber tidligere har præsenteret kuratorerne og Dansk Funktionærforbund for. Der er enighed om, at de nye overenskomster og ansættelsesvilkår kan implementeres på fuldt forsvarlig og lovlig vis.

"Det er meget positivt at Funktionærforbundet selv valgte at komme tilbage til forhandlingsbordet i forsøget på at redde de mange arbejdspladser," siger Søren Fogh fra Gorrissen Federspiel Kierkegaard.

"Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at parterne er nået til en fælles forståelse" siger Karsten Hansen fra Dansk Funktionærforbund.

Store udfordringer hos køber

De to dages forsinkelse har skabt store udfordringer i forhold til køber, som umiddelbart efter modtagelse af Dansk Funktionærforbunds pressemeddelelse indstillede alle igangværende drøftelser med de øvrige samarbejdsparter, som er nødvendige for en genopstart af Sterling-aktiviteten.

"Da kuratellet i nat kunne overbringe køber den glædelige besked, at Dansk Funktionærforbund nu har underskrevet de forudsatte aftaler om nye overenskomstvilkår genoptog køber øjeblikkeligt arbejdet" siger Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert, men tilføjer, "Køber har dog orienteret såvel kuratellet som Funktionærforbundet om, at den tabte tid skal genvindes, ligesom forsinkelsen kan have medført, at allerede opnåede forhandlingsresultater muligt ikke længere er tilstede. Køber har derfor meddelt, at de på den baggrund først forventer at kunne være tilbage på mandagens niveau og dermed have et fornuftigt beslutningsgrundlag i løbet af torsdag den 20. november 2008".

Fortsat uvished for medarbejderne

De seneste døgns udvikling indebærer, at kuratorerne ikke som hidtil antaget og forudsat vil være i stand til at give de omhandlede 430 medarbejdere en endelig afklaring på de orienteringsmøder, som kuratorerne har inviteret til i dag onsdag den 19. november.

"Det ærgrer os naturligvis, at man ikke er i stand til at levere den endelige afklaring, som var stillet medarbejderne i udsigt" siger Pernille Bigaard fra Plesner og fortsætter "Vi er helt klar over, at den fortsatte usikkerhed udsætter medarbejderne for et helt umenneskeligt pres. Vi har derfor rådført os med tillidsmændene for de omhandlede medarbejdere, som samstemmende har givet udtryk for, at de føler sig overbeviste om, at deres kollegaer vil foretrække yderligere nogle døgns usikkerhed frem for det kedelige alternativ, som ellers uundgåeligt er konsekvensen."

Kuratellet har på baggrund af de indhentede tilkendegivelser fra tillidsmændene, køber og LG besluttet, at der forsat skal arbejdes på et salg og derved en bevarelse af de mange arbejdspladser.

Kuratellet vil på mødet med medarbejderne i dag onsdag give en udførlig gennemgang af forløb og status for salgsforhandlingerne, ligesom medarbejderne vil få gennemgået de nye ansættelsesvilkår, som vil skulle accepteres af medarbejderne, hvis der opnås en endelig aftale om videreførelse af driften. Nattens aftale med forbundet gør det muligt at orientere fyldestgørende om ansættelsesvilkårene, men henset til at man endnu ikke har en aftale på plads med køber, vil det desværre ikke være muligt at orientere om købers identitet.


Kontaktperson: Direktør Sille Stener, Kromann Reumert, mobil: 24 86 00 42.