TDC A/S erstatningsansvarlig for ulovlig prisfastsættelse

Den 4. november 2003 blev TDC A/S af Østre Landsret dømt til at betale erstatning til Novo Nordisk A/S for i perioden 15. august 1998 til 15. august 1999 at have opkrævet priser for leje af "faste kredsløb" (datalinier), som var højere end tilladt efter en prisbestemmelse i telelovgivningen. Sagen blev for DANSK IT som mandatar for Novo Nordisk A/S ført af advokat Jørgen Grønborg og advokat Tom Kári Kristjánsson.

DANSK IT havde rejst sagen mod TDC A/S med påstand om, at sidstnævnte skulle tilbagebetale den del af prisen, som var højere end tilladt efter den nævnte prisbestemmelse i telelovgivningen. Sagen blev ført som en "principsag", og med Østre Landsrets dom kan TDC A/S ifølge DANSK IT påregne at blive mødt med et samlet erstatningskrav på et trecifret millionbeløb fra TDC A/S' øvrige kunder, som har lejet faste kredsløb i perioden 15. august 1998 til 15. august 1999.

I dommen slår Østre Landsret fast, at TDC A/S allerede fra 1. januar 1998 havde opkrævet priser, som var i strid med prisbestemmelsen i telelovgivningen. TDC A/S skal dog ikke betale erstatning for hele den periode, hvor priserne var ulovligt høje, men derimod først fra det tidspunkt, hvor TDC A/S burde have vidst dette. Landsretten fandt, at TDC A/S fra den 15. august 1998 burde have vidst, at priserne var ulovligt høje, og Novo Nordisk A/S blev derfor tilkendt erstatning for perioden fra 15. august 1998 og frem til 15. august 1999, hvor TDC A/S efter pres fra Telestyrelsen havde nedsat priserne, således at disse var lovlige.

TDC A/S blev desuden dømt til at betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til DANSK IT.

Spørgsmål vedrørende dommen kan stilles til advokat Jørgen Grønborg og advokat Tom Kári Kristjánsson.