Tvingende grunde til at afskedige tillidsrepræsentantbeskyttet

En principiel tilkendegivelse i faglig voldgift mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og KL for en kommune har fastslået, at der var tvingende grunde til at opsige en tillidsrepræsentantbeskyttet lærer på en ungdomsskole. Afskedigelsen skete som følge af svigtende indtægter, som nødvendiggjorde en indskrænkning af lærerstaben.

Det var klagers synspunkt, at læreren kunne overtage en anden stilling ud fra princippet om, at en tillidsrepræsentantbeskyttet skal være "den sidste blandt ligemænd" til at blive afskediget i en situation med arbejdsmangel. Opmanden fandt imidlertid, at skolen havde godtgjort, at omskoling til andre stillinger lå uden for, hvad der efter tillidsrepræsentantbeskyttelsen kunne forlanges.

Der blev lagt vægt på, at på trods af, at læreren i skolens terminologi var "verdensmester" i forhold til værkstedsundervisning af vanskelige unge på mindre hold, var skolens behov "verdensmestre" med mere specifikke faglige kompetencer. 

Plesner repræsenterede KL for kommunen under sagen.

Læs afgørelsen 

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret