Bortvist direktør skal betale 200.000 kr. til hummel

Den tidligere, bortviste direktør i hummel skal betale hummels sagsomkostninger i forbindelse den opgivne sag mod firmaet. Det har Sø- og Handelsretten afgjort. Plesner har bistået hummel i forbindelse med sagen om den bortviste direktør.

Den tidligere hummel-direktør Søren Schriver, som blev bortvist i 2017, skal betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til hummel, lyder afgørelsen fra Sø- og Handelsretten.

Den tidligere direktør havde i april 2017 lagt sag an mod hummel ved Sø- og Handelsretten, blandt andet med krav om betaling af to års løn og bonus, for uberettiget bortvisning. I februar 2018 besluttede den tidligere direktør dog at trække sagen tilbage, inden den skulle forhandles i retten.

Sø- og Handelsretten blev derefter bedt om at træffe afgørelse om fordeling af sagens omkostninger og har i sin afgørelse fra den 13. april 2018 herom afgjort, at den tidligere hummel-direktør måtte anses som den tabende part, og at han som en konsekvens heraf skal betale omkostninger til hummel på 200.000 kr.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret