Restaurant Babette vinder varemærkesag

Sø- og Handelsretten har den 1. april 2016 afgjort en sag mellem Restaurant Babette ApS i Vordingborg og Guldsmeden Babette ApS om rettighederne til varemærket Babette. Plesner førte sagen for Restaurant Babette.

Sø-og Handelsretten fastslog i sagen, at betegnelsen "Babette" ikke kan anses for at være beskrivende for mad og drikke til trods for, at navnet "Babette" giver associationer til Karen Blixens novelle "Babettes Gæstebud" fra 1952, hvor et overdådigt måltid er omdrejningspunktet. På baggrund af den betydelige dokumentation, som var blevet fremlagt i sagen, fandt retten, at Restaurant Babette havde opnået varemærkeret til navnet Babette igennem indarbejdelse.

Retten fandt det desuden uomtvistet, at mærkerne Brasserie Babette og Babette's, som Babette Guldsmeden brugte for deres restaurations- og barvirksomhed, udgjorde en forvekslingsrisiko i forhold til Restaurant Babettes varemærke Babette, hvorfor der forelå en krænkelse i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 1 samt markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Retten tilkendte på baggrund heraf Restaurant Babette 50.000 kr. i vederlag for den skete krænkelse.

Advokat, partner Christian L. Bardenfleth førte sagen for Restaurant Babette.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret