A.P. Møller - Mærsk A/S vinder varemærkesag om stjernelogo

Sø- og Handelsretten har den 31. marts 2016 givet A.P. Møller - Mærsk A/S medhold i en varemærkesag mod virksomheden World Wide Traffic ApS vedrørende krænkelse af A.P. Møller - Mærsk A/S' syvtakkede stjernelogo. Plesner førte sagen for A.P. Møller - Mærsk A/S.

Retten fandt, at den relevante kundekreds ville skabe en forbindelse mellem World Wide Traffic ApS' figurmærke i farverne lyseblå og hvid og A.P. Møller - Mærsk A/S' stærkt indarbejdede og velkendte varemærke, samt at World Wide Traffic ApS' brug af mærket ville medføre en utilbørlig udnyttelse af særpræget for A.P. Møller - Mærsk A/S' velkendte figurmærke (jf. varemærkelovens § 4, stk. 2).

Henset til, at direktøren for World Wide Traffic ApS var tidligere ansat hos A.P. Møller - Mærsk A/S, fandt retten endvidere, at der forelå en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, jf. § 18. Retten tilkendte A.P. Møller - Mærsk A/S 10.000 kr. i vederlag og erstatning for den skete krænkelse.

Advokat, partner Christian L. Bardenfleth førte sagen for A.P. Møller - Mærsk A/S.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret