Unilever får nedlagt forbud mod vaskemidlet D'or-tex

Unilever N.V. og Unilever Danmark A/S (Unilever) har med juridisk bistand fra Plesner fået nedlagt forbud mod, at Coop Danmark A/S og Nopa Nordic A/S kan markedsføre og sælge deres vaskemiddel "D'or-tex".

Østre Landsret fandt det godtgjort, at emballagerne til D'or-tex vaskemidlet krænkede Unilever A/S' rettigheder til Bio-tex emballagen i henhold til markedsføringslovens paragraf 1 og paragraf 18.

Sagen er særligt relevant derved, at vi indhentede to markedsundersøgelser, der blev fremlagt for Landsretten, og de synes at have spillet en afgørende rolle for Østre Landsret ved nedlæggelse af forbuddet.

Da landsretten fandt krænkelsen godtgjort, blev der ikke stillet krav om sikkerhed. Østre Landsret ændrede derved Sø- og Handelsrettens afgørelse om ikke at nedlægge forbud, da de ikke havde fundet krænkelsen sandsynliggjort.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret