Merethe Færch vinder retssag om Færch-aktier

Merethe Færch er i Østre Landret blevet frifundet for at skulle betale over 200 mio. kr. til sin mor Tineke Færch i en sag om værdien af aktier i Færch Holding A/S. Plesner har bistået Merethe Færch i sagen.

Østre Landsret har den 9. november 2015 afsagt dom i sag om overdragelse af A-aktier i Færch Holding A/S fra Tineke Færch til hendes datter, Merethe Færch.

Merethe Færch blev frifundet i byretten i maj 2014, og Østre Landsret har i ankesagen nu stadfæstet byrettens dom.

Tineke Færch havde i sagen bl.a. nedlagt påstand om, at Merethe Færch skulle betale knapt 275 mio. kr., svarende til værdien af aktierne og udbytte m.v. - fra dette beløb skal trækkes den oprindelige købesum på knapt 60 mio. kr.

Tineke Færch mente, at aftalen om overdragelse af aktierne var ugyldig efter aftalelovens paragraf 30, 33 og 36. Påstanden var, at Merethe Færch dels havde givet urigtige oplysninger og dels havde fortiet afgørende viden om en kommende værdistigning i forbindelse med et senere salg af aktier i Skandinavisk Tobakskompagni til British American Tobacco.

Tineke Færch gjorde også gældende, at Merethe Færch havde misligholdt aftalen, fordi Merethe Færch ikke havde opfyldt et vilkår om, at aktierne skulle være fuldstændigt særeje, hvis hun indgik ægteskab.

Landsretten afgjorde, at der i sagen ikke var godtgjort omstændigheder, der kunne medføre overdragelsesaftalens ugyldighed. Forholdet om det fuldstændige særeje i Merethe Færchs ægtepagt, blev af Østre Landret også vurderet til ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at ophæve aftalen om overdragelsen af Tineke Færchs A-aktier.

I den tidligere dom fra byretten skulle Tineke Færch godtgøre Merethe Færch 12 mio. kr. i sagsomkostninger. Landsretten fastsatte beløbet for sagsomkostninger for både byret og landsret til 5 mio. kr.

Advokat, partner Peter Schradieck repræsenterede Merethe Færch i sagen.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution