Plesner bistår AP Pension med fusion

AP Pension har fredag den 9. marts 2012 offentliggjort sin fusion med Finanssektorens Pensionskasse (FSP). Fusionen er kommet i stand efter et nyt regelsæt, der muliggør fusion af et livsforsikringsaktieselskab med en tværgående pensionskasse.

Det ny regelsæt er udstedt mandag den 5. marts 2012, og da fusionen mellem AP Pension og FSP er første gang reglerne bringes i anvendelse, har de juridiske udfordringer været betydelige. Fusionen er kommet i stand via et tæt samarbejde mellem de involverede parter og de respektive myndigheder, hvor ikke mindst dialogen med Finanstilsynet og SKAT har været omfattende.

Fusionen afventer blandt andet Finanstilsynets og Konkurrencestyrelsens endelige tilladelser.

AP Pension bliver det fortsættende selskab og vil efter gennemførelsen af fusionen have en samlet balance på DKK 77 milliarder og 110.000 kunder.  

For yderligere spørgsmål, kontakt partner, advokat Hans Hedegaard. 

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions