Hurtig stopper for kopiangreb på Lundbecks lægemiddel Cipralex®

Lundbecks blockbuster lægemiddel Cipralex® tegner sig i Danmark for størstedelen af Lundbecks samlede omsætning. Det aktive stof i Cipralex® hedder escitalopram.

Selvom metoden til fremstilling af escitalopram er patentbeskyttet, har Cipralex® været under angreb af kopiproducenter, som får escitalopram leveret af den indiske virksomhed Dr. Reddy's.

Fogedforbud mod danske lægemiddelgrossister

Den 17. juli 2009 forbød fogedretten på Frederiksberg lægemiddelgrossisten Nomeco i at distribuere alle Cipralex® kopilægemidler, hvis aktivstof var produceret af Dr. Reddy's.

Nomeco var på daværende tidspunkt den ene af i alt to lægemiddelgrossister på det danske marked. Den anden lægemiddelgrossist, Tjellesen Max Jenne, erklærede at ville respektere forbuddet. Distribution af Cipralex® kopier var derfor umiddelbart forhindret.

Kopiproducenten Teva valgte imidlertid i november 2009 at lade en nyetableret lægemiddelgrossist ved navn Pharma Change distribuere Tevas Cipralex® kopi. Denne distribution blev forbudt af fogedretten i Helsingør den 15. april 2010. Distribution af Cipralex® kopier var således umiddelbart igen forhindret.

Hurtigt stopper for kopiproducents forsøg på at omgå allerede nedlagte forbud

På trods af, at fogedretten i Helsingør havde forbudt Phama Change at distribuere Tevas kopilægemiddel, meddelte Teva i et brev dateret mandag den 7. juni 2010 landets apoteker, at Teva fra mandag den 14. juni 2010 selv ville påbegynde distribution. Teva anførte i sit brev til apotekerne, at der alene var nedlagt forbud mod Pharma Change, og at Teva derfor fuldt lovligt selv kunne distribuere sit kopilægemiddel.

Lundbeck fik kendskab til Tevas planer den 8. juni 2010. Onsdag den 9. juni 2010 indleverede Lundbeck fogedforbudsbegæring til fogedretten i Lyngby, som straks berammede sagen til mundtlig forhandling torsdag den 10. juni 2010. Teva forsøgte indledningsvis at undvige ved at henvise til, at Teva for nylig havde flyttet sin formelle selskabsadresse ud af Lyngbys retskreds. Selvom Tevas danske hovedkontor var og er nabo til Retten i Lyngby, havde Teva således flyttet sin formelle selskabsadresse til en c/o adresse på et københavnsk advokatkontor. Teva opgav dog synspunktet og slog i stedet på, at sagen burde udsættes, og at Teva i øvrigt ikke krænkede Lundbecks rettigheder. Fogedretten afviste imidlertid uden tøven Tevas forsvarsforsøg og nedlagde efter frokost den 10. juni 2010 forbud mod Tevas påtænkte egendistribution af Cipralex® kopier. Fogedretten udtalte blandt andet:

"Det fremgår af brev af 7. juni 2010 fra Teva Denmark A/S til landets apoteker, at baggrunden for, at Teva Denmark A/S iværksætter direkte distribution af Escitalopram "Teva", alene er at omgå det af fogedretten i Helsingør den 15. april 2010 nedlagte fogedforbud. Allerede af den grund anser fogedretten det for godtgjort, at H. Lundbeck A/S' ret til ikke at tåle de handlinger, der er forbudt ved Fogedretten i Helsingørs kendelse af 15. april 2010, krænkes ved den handling, der søges forbudt i den foreliggende sag, jf. retsplejelovens § 642, nr. 1."

Teva har kæret afgørelsen.

Sagen blev for Lundbeck ført af advokat Peter-Ulrik Plesner, advokat Mikkel Vittrup, advokat Jakob Krag Nielsen og advokatfuldmægtig Caroline Thufason.

For yderligere information kontakt venligst advokat Peter-Ulrik Plesner på email pup@plesner.com eller telefon 33 12 11 33.