Ulovlig reeksport af nye biler straffet af Højesteret

Advokat Torben Bondrop fra Plesner har for Sø- og Handelsretten og Højesteret repræsenteret Mazda Motor Danmark i en sag om ulovlig reeksport af nye biler. Højesteret har nu enstemmigt stadfæstet dommen fra Sø- og Handelsretten, og det er dermed fastslået, at denne trafik er ulovlig uanset, at bilerne formelt bliver registreret til banekørsel.

Sagen omhandler den autoriserede automobilforhandler, Brian Struve A/S, der i strid med sin forhandlerkontrakt solgte fabriksnye biler til en mellemhandler, Car Trade Danmark/Hovedstadens Trafikskole v/Nikolaj Larsen, der solgte bilerne videre til Tyskland. På grund af det ulovlige salg ophævede Mazda Motor Danmark kontrakten med omgående virkning. Forhandleren bestred, at ophævelsen ikke var berettiget, idet han hævdede, at en formel registrering til banekørsel gjorde bilerne brugte. Derfor krævede forhandleren for begge retter 10 mio. kr. i erstatning for uberettiget opsigelse. Sø- og Handelsretten frifandt Mazda Motor Danmark, men med dissens.

Brian Struve A/S ankede derefter sagen til Højesteret, der afsagde dom i sagen den 19. maj 2009. Her blev Sø- og Handelsrettens dom stadfæstet af en enstemmig Højesteret. Derudover stadfæstede Højesteret, at automobilforhandleren skulle betale konventionalbod for det ulovlige salg med knap 1 mio. kr.

Torben Bondrop er en af Plesners mest erfarne procedører, og det er 8. gang i træk, at Torben Bondrop vinder en sag ved Højesteret.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Torben Bondrop, gerne på tbo@plesner.com eller 33 12 11 33,