Peter-Ulrik Plesner vinder Højesteretssag

Højesteret afsagde den 27. marts 2009 en principiel dom i en sag om krænkelse af et patent.

Højesteret har dermed for første gang fastslået, at der forelå en krænkelse af patentet på grund af "teknisk ækvivalens". Tidligere har de danske domstole været tilbageholdende med at anvende dette udtryk i situationer, hvor en krænkelse ikke falder inden for ordlyden af et patentkrav.

Patenthaver fik tilkendt en erstatning på 1.800.000 kr., hvilket svarede til det opgjorte tabte dækningsbidrag som følge af krænkelsen. Patenthaver var under sagen repræsenteret af Peter-Ulrik Plesner.
 
Læs dommen her.