Pressemeddelelse: Det nye Sterling skudt ned af Dansk Funktionærforbund

Kuratorerne i Sterling-boet Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert, Pernille Bigaard fra Plesner og Søren Fogh fra Gorrissen Federspiel Kierkegaard er dybt forundrede over Dansk Funktionærforbunds ageren i Sterling-sagen.

"Det var med stor forundring, at vi i går eftermiddags via pressen erfarede, at Dansk Funktionærforbund tilsyneladende ikke længere ønskede at deltage i drøftelser med kuratellet og den potentielle køber om muligheden for at redde 430 arbejdspladser i Sterling. Funktionærforbundet har siden den 4. november været inddraget i forhandlingerne af købers krav om nye overenskomster for piloter og kabinepersonale, netop for sikre en holdbar aftale for et nyt Sterling", udtaler Pernille Bigaard fra Plesner, der reagerer på gårsdagens pressemeddelelse fra Funktionærforbundet. I pressemeddelelsen stod der, at forbundet først var blevet inddraget i overvejelserne om de nye overenskomster den 13. november, hvilket ikke er korrekt.

Det har fra alle de potentielle købere, som kuratellet har forhandlet med, været et krav, at der skulle indgås nye overenskomster for piloter og kabinepersonale, hvis forretningsplanen for et nyt Sterling skulle være bæredygtig.

"Da Funktionærforbundet er part i de eksisterende overenskomster, har kuratellet naturligvis været meget bevidste om, at Funktionærforbundet var et afgørende kort i den kabale, som skulle gå op, hvis et samlet salg skulle lykkes", siger Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert og fortsætter: "Dansk Funktionærforbund har derfor længe været inddraget i forhandlingsprocessen og deltog eksempelvis selv med en forbundsrepræsentant på et forhandlingsmøde den 4. november, hvor rammerne for de nye overenskomster blev lagt. På dette møde var der tillige telefonisk kontakt med forbundets advokat omkring indholdet af de nye overenskomster. Efterfølgende har der været så godt som daglig kontakt til forbundets advokat om køreplanen for implementering af de nye overenskomster".

Ingen hellige køer?

"Idet vi fra første færd har bestræbt os på at varetage medarbejdernes interesser, men samtidig har måttet erkende, at et salg nødvendigvis måtte indebære nye overenskomstvilkår, inviterede vi LG, Dansk Funktionærforbund, Ledernes Hovedorganisation samt HK til møde fredag den 14. november for at sikre en fælles holdning til de eventuelt forsatte forhandlinger om salg. På dette møde meddelte alle parter tilsagn om at fortsætte forhandlingerne med køber, netop på baggrund af de overenskomster, som Dansk Funktionærforbund nu tager afstand fra", fortæller Søren Fogh fra Gorrissen Federspiel Kierkegaard. "Faktisk oplyste Funktionærforbundets repræsentant på mødet i fredags, at de var i god dialog med købers rådgivere og ikke forventede problemer, som ikke var til at overkomme – de brugte ligefrem udtrykket, at der jo ikke var nogen "hellige køer" med så mange arbejdspladser på spil".

Kuratellet har siden Funktionærforbundets pressemeddelelse forgæves forsøgt at få forbundets advokat i tale for at få en forklaring på forbundets holdningsskifte. Kuratellet har forsøgt pr. telefon, sms og mail.

Tillidsmændene støttede de nye overenskomstvilkår

Udover Funktionærforbundet har også tillidsmændene for de berørte piloter og kabinemedarbejdere været inddraget i forhandlingerne om nye overenskomstvilkår.

"Som tillidsmand for de berørte piloter har jeg været inddraget i forhandlingerne om de nye overenskomstvilkår og var af den opfattelse, at der var fundet en fornuftig balance, som var spiselig for både de ansatte og de nye ejere", siger en forbavset Lars Helmø.

Individuel accept fra medarbejderne

"Den køreplan kuratellet og køber forelagde for Dansk Funktionærforbund indebar, at hver enkelt medarbejder individuelt kunne beslutte, om han eller hun ville tilslutte sig de nye vilkår. Ingen ville således være tvunget til de nye vilkår – der ville være tale om et valg for den enkelte. Med Dansk Funktionærforbunds melding i går er de 430 medarbejdere blevet berøvet denne mulighed", siger Pernille Bigaard fra Plesner.

Køber siger fra

Funktionærforbundets pressemeddelelse medførte, at den potentielle køber sent i går aftes trak sit købstilbud tilbage.

"Kl. 01.00 i nat fik vi en opringning fra købers rådgivere, som oplyste kuratellet om, at de på baggrund af Funktionærforbundets udmelding desværre ikke længere anså et køb for realistisk", oplyser Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert og fortsætter: "Det er brandærgerligt – særligt fordi vi kunne forstå, at man i øvrigt var kommet i mål med alle andre interessenter af betydning for forretningsplanen og dermed havde været klar til at underskrive en aftale i dag. Vi havde forstået, at første fly ville have været i luften henover weekenden".

Med den seneste udvikling i sagen må kuratellet i Sterling nu konstatere, at forsøget på at redde arbejdspladser ved et samlet salg af Sterling-aktiviteten er definitivt slut. De omhandlede 430 medarbejdere vil således blive fritstillet, hvilket indebærer, at de må forsøge at finde anden beskæftigelse.

Kuratellet vil nu kaste sig over opgaven med at realisere Sterlings aktiver enkeltvis på de bedst opnåelige vilkår og opfordrer dermed alle interesserede købere til at melde sig.

Kontaktperson: Direktør Sille Stener, Kromann Reumert, mobil: 24 86 00 42.