Sejr i Højesteret i meget principiel sag vedrørende den nye erstatningsansvarslov

Plesner har vundet en principiel højesteretssag om Arbejdsskadestyrelsens kompetence. Sagen har betydning for mere end tusinde personskadesager årligt.

Højesteret har den 21. september 2007 afsagt kendelser i en række parallelle sager, hvor der blev taget stilling til det meget principielle og vigtige spørgsmål om, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen havde hjemmel til efter erstatningsansvarslovens § 10 at afgive vejledende udtalelser om, hvornår det har været muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Sådanne udtalelser er relevante, da skadelidte efter erstatningsansvarslovens § 2 alene kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til dette tidspunkt. Kendelserne betyder med andre ord, at der nu kan indhentes vejledende udtalelser om sluttidspunktet for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Højesteret fastslog desuden, at sådanne udtalelser ikke kunne afskæres som overfllødig bevisførelse .

Advokat Tina Reissmann repræsenterede de sagsøgte i 4 af de 5 sager, som Højesteret prøvede, og fik - ligsom for landsretten - medhold i, at Arbejdsskadestyrelsen uden direkte hjemmel i erstatningsansvarsloven var berettiget til at besvare spørgsmål af den pågældende type, og at det ikke kunne udelukkes, at Styrelsens besvarelse havde betydning for sagen.

Én af Højesterets kendelser kan ses her i anonymiseret udgave.

Spørgsmål vedrørende kendelsen kan stilles til advokat Tina Reissmann, advokat Søren Vagner Nielsen eller advokat Mikael Delin.