Sejr i Højesteret i meget principiel skattesag

Plesner har vundet en principiel højesteretssag om den skatteretlige realitets-grundsætning. Sagen har betydning for mere end hundrede tilsvarende sager.

Højesteret har den 7. december 2006 afsagt dom i en skattesag, hvor der blev taget stilling til det meget principielle og vigtige spørgsmål, om selskabsretlige dispositioner kan tilsidesættes ud fra betragtninger om manglende skatteretlig realitet.

Advokat Hans Severin Hansen repræsenterede Revisionsfirmaet Deloitte, der for Højesteret var indtrådt til støtte for appellanten, Finwill ApS. Appellanten var blevet beskattet ved salg af dennes aktier i Circuit Electric A/S.

Højesterets resume af afgørelsen kan ses her. Højesterets dom kan ses her.

Spørgsmål vedrørende dommen kan stilles til advokat Hans Severin Hansen.