Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom i sagen Københavns Havn A/S mod Trafikministeriet

Advokat Jørgen Grønborg og advokat Michael Rekling fra Plesner har repræsenteret Københavns Havn A/S i en sag for Højesteret mod Trafikministeriet vedrørende ejendomsretten til Københavns Havn.

Østre Landsrets dom af 10. april 2002 blev anket til Højesteret. Højesteret har den 17. august 2004 har afsagt sin dom, der stadfæster Østre Landsrets dom. Højesteret fandt, at det var berettiget, at Folketinget vedtog en omorganisering af Havnens forhold, som indebar, at Havnen blev omdannet til et statsligt aktieselskab.

Dommen er omtalt i Højesterets pressemeddelelse.