Fogedretten i Esbjerg har nedlagt forbud mod krænkelse af patent vedrørende slagterianlæg

Fogedretten i Esbjerg har for Attec Danmark A/S nedlagt forbud mod, at KJ Maskinfabriken A/S fremstiller og sælger et anlæg til automatisk nedtagning af slagtehalvkroppe med samtidig afskæring af bagtæerne. Attec Danmark A/S repræsenteredes af advokat Peter-Ulrik Plesner.

KJ Maskinfabriken havde for fogedretten bl.a. gjort gældende, at Attec Danmark A/S havde udvist en sådan passivitet, at der ikke kunne nedlægges fogedforbud. Endvidere havde KJ Maskinfabriken A/S gjort gældende, at det af Attec Danmark A/S påberåbte apparatkrav skulle fortolkes som et underkrav til patentets fremgangsmådekrav. Disse og KJ Maskinfabriken A/S' øvrige indsigelser blev afvist af fogedretten, som også fandt, at KJ Maskinfabriken A/S' anlæg krænkede patentet. Der blev derfor nedlagt fogedforbud mod en sikkerhedsstillelse på kr. 5,5 mio.

KJ Maskinfabriken har kæret forbuddet til Vestre Landsret.

Retten i Esbjerg har fundet sagen særligt interessant og omtalt kendelsen på sin hjemmeside.