Ompakning og ommærkning - fem Højesteretssager vundet

Advokat Katja Høegh og advokat Karen Dyekjær har vundet fem Højesteretssager for varemærkeindehavere. Alle fem domme giver varemærkeindehaverne medhold i deres protest mod ompakning (1:1) og ommærkning i forbindelse med parallelimport.

28. maj 2003 afsagde Højesteret fire domme om 1:1 ompakning. Sagerne vedrørte alle parallelimportøren Paranovas appel af domme afsagt af Sø- og Handelsretten.

Samme dato afsagde Højesteret desuden en dom om ommærkning. Også her vedrørte sagen en appel foretaget af Paranova. Karen Dyekjær-Hansen repræsenterede og vandt sagen for Pharmacia.

Dommene stadfæstede dels Højesterets hidtidige praksis om manglende nødvendighed af 1:1 ompakning og ommærkning og understregede herudover parallelimportørens bevisbyrde for nødvendigheden af den foretagne ompakning/ommærkning.

Katja Høegh repræsenterede varemærkeindehaverne Boehringer-Ingelheim, Bristol-Meyers Squibb, Roche og AstraZeneca.

Sagerne for de to førstnævnte varemærkeindehavere førte i 1996 til EF-Domstolens "Bristol-Meyers Squibb-dom", hvor nødvendighedskriteriet blev fastlagt.

Også Pharmacia sagen har været forelagt EF-Domstolen, som med Pharmacia & Upjohn dommen fra 1999 fastslog, at nødvendighedskriteriet også gælder for ommærkning.

En af Paranova påberåbt AIM-undersøgelse, som ifølge Paranova viste, at apotekere og patienters negative holdning til tillægsetikettering og undladelse af ommærkning indebar nødvendighed af ompakning/ommærkning i hvert fald under de før 1997 gældende mindre parallelimportørvenlige udleveringsregler, blev afvist af Højesteret som bevis for den påståede nødvendighed.

I Boehringer-Ingelheim-sagen afviste Højesteret desuden parallelimportøren Paranovas påstand om, at ompakning er nødvendig på grund af "forsegling" (perforerede pakninger) og en i Danmark ikke godkendt mundstykkeforlænger.

Højesteret afviste også Paranovas indsigelser om passivitet i både Roche- og Astra-Zeneca-sagen og om forældelse i Roche-sagen.

Varemærkeindehaverne blev i de 4 ompakningssager, hvor der var fremsat krav om vederlag, tilkendt vederlag i overensstemmelse med deres påstande. Herunder blev det i Roche-sagen tillagt processuel skadevirkning, at Paranova nægtede at oplyse, i hvilket omfang der var ompakket 1:1 med den virkning, at Roches "hypotetiske" opgørelse blev lagt til grund.