Fradragsret for moms af mæglersalær ved overdragelse af fast ejendom

Skatteministeriet har netop taget bekræftende til genmæle i tre sager for Østre Landsret ført af advokat Hans Severin Hansen vedrørende fradrag for moms af mæglersalær ved overdragelse af fast ejendom.

De tre sager for Østre Landsret vedrørte retten til fradrag for moms ved indkøb af tjenesteydelser (rådgivnings- og mæglerydelser) til brug for overdragelse af fast ejendom.

Advokat Hans Severin Hansen og advokat Tom Kári Kristjánsson har på den baggrund forfattet en artikel, der redegør for disse sager og vurderer, om den administrative praksis på dette område er i overensstemmelse med 6. momsdirektiv som fortolket af EF-Domstolen i Abbey National-sagen.

I forlængelse af en gennemgang af det relevante retsgrundlag analyseres praksis fra EF-Domstolen, herunder C-408/98 Abbey National plc, som førte til, at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagerne. Sidstnævnte dom førte også til, at Told- og Skattestyrelsen 4. oktober 2001 udstedte cirkulære 2001-34 om fradragsret ved overdragelse af fast ejendom.

I artiklen konkluderes det, at cirkulæret anlægger en for restriktiv fortolkning af 6. momsdirektiv, således som dette bliver fortolket af EF-Domstolen i Abbey National-dommen, og på denne baggrund opfordres Told- og Skattestyrelsen til at gå cirkulæret efter i sømmene.

Artiklen i sin helhed kan hentes i PSG Viden (søg under for eks. "moms", "mæglersalær") eller ved at klikke her.